Dokumenty

Zápisnice - 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Zápisnica č. 1 zo dňa 06.01.2017
docx Zápisnica č. 2 zo dňa 24.02.2017
docx Zápisnica č. 3 zo dňa 18.04.2017
Sadzobník o úhrádach za poskytované služby obcou Ardanovce na rok 2017
pdf Sadzobník o úhradách za poskytované služby obcou Ardanovce na rok 2017
VZN 2016
pdf VZN č.1/2016 o miestnych daniach na území Obce Aradanovce na rok 2017
pdf VZN č.2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017
Zápisnice - 2016
Zápisnice
pdf Zápisnica - 14.01.2016
pdf Zápisnica - 26.02.2016
pdf Zápisnica - 21.04.2016
pdf Zápisnica - 13.5.2016
pdf Zápisnica - 23.06.2016
pdf Zápisnica č.11 zo dňa 15.10.2016
pdf Zápisnica č.12 zo dňa 21.10.2016
pdf Zápisnica č.13 zo dňa 13.11.2016
pdf Zápisnica č.14 zo dňa 16.12.2016
VZN 2016
pdf VZN o vylepovaní volebných plagátov
pdf VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2016
Rozpočet
Zápisnice - 2015
Zápisnice
pdf Zápisnica - 10.12.2015
pdf Zápisnica - 17.8.2015
pdf Zápisnica - 30.6.2015
pdf Zápisnica - 30.3.2015
pdf Zápisnica - 17.2.2015
pdf Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia
VZN - 2015
Všeobecne záväzné nariadenia
docx VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľností na rok 2015
docx VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2015
Výročná správa
pdf Individuálna výročná správa za rok 2014
docx Výročná správa za rok 2011
PHSR
pdf PHSR na roky 2015 - 2021
doc PHSR
Záverečný účet obce
pdf Záverečný účet obce za rok 2014
doc Záverečný účet obce za rok 2011
doc Záverečný účet obce za rok 2010
pdf Záverečný účet obce za rok 2015
Zápisnice
doc Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia
doc Zápisnica z 2. zasadnutia OZ
doc Zápisnica z 3. zasadnutia OZ
doc Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ
doc Zápisnica z 5. zasadnutia OZ
doc Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ
doc Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ
doc Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ
docx Zápisnica z 8. zasadnutia OZ
docx Zápisnica z 9 zasadnutia OZ
docx Zápisnica z 10. zasadnutia OZ
docx Zápisnica z 11. zasadnutia OZ
docx Zápisnica z 12. zasadnutia OZ
docx Zápisnica z 13. zasadnutia OZ
docx Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ
docx Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ
docx Zápisnica z 15. zasadnutia OZ
pdf Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ
pdf Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ
VZN
doc VZN o nakladaní s nájomnými bytmi
doc VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
doc VZN o ochrane drevín na území obce
doc VZN 3/2012 o trhovom mieste
doc VZN 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
doc VZN 3/2012 o dani z nehnuteľností na rok 2013
docx VZN o dani z nehnuteľností - 2014
docx VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2014
VZN o nakladaní s odpadmi